הנקת צמד (טנדם)

המונח הנקת צמד (tandem nursing) מתייחס להנקת אחים־ות בגילים שונים.

הנקת טנדם צמד
הנקת טנדם - מיכל

הנקת צמד הופכת לאפשרות כאשר אשה נכנסת להריון תוך כדי הנקה, ומסיבות שונות מעוניינת להמשיך להיניק את הילד־ה הגדול־ה גם לאחר לידת התינוק־ת. הנקה בזמן הריון היא אפשרית ונשים עשויות לבחור בה מסיבות שונות, למשל כאשר ההנקה היא מקור התזונה העיקרי של התינוק־ת, או כאשר קיים רצון הדדי להמשיך בשגרת ההנקה.

מכאן, האפשרות להמשך הנקת הילד־ה הגדול־ה לאחר הלידה עשויה להיות טבעית וזורמת, אך גם עלולה לעורר קשיים ושאלות.


ההחלטה להיניק צמד - ציפיות ותוכניות

בהנקת צמד נוצרת מערכת יחסים חדשה בין שלושה גורמים: אמא, פעוט־ה ותינוק־ת.

תחושותיה הגופניות ומצבי הרוח של האם גם הם גורם המשפיע על ההחלטה להיניק את הצמד. לא ניתן לצפות כיצד תרגישי לאחר הלידה – מצב הרוח שלך עשוי להשתנות מרגע לרגע. הוא יכול להתנדנד בין רצון להמשיך בהנקת צמד, לבין הרצון להפסיק להניק; בין תחושת שלווה וסבלנות לבין חוסר חשק ועצבנות; בין הרצון של האם להיניק ולחבק את הילדות־ים שלה לבין הרצון שאף אחד לא ייגע בגוף שלה; בין הנאה מהמצב לבין מתח הנגרם ממנו.

לפעמים ההחלטה אם להמשיך או להפסיק את ההנקה, גם מצד האם וגם מצד הפעוט־ה, משתנה אחרי הלידה בהתאם למציאות החדשה.

מכיוון שגורמים כה רבים שאינם ניתנים לתכנון משפיעים על ההחלטה להיניק צמד, יש לבחון אחרי הלידה את מידת ההתאמה של הציפיות והתוכניות של האם למציאות החדשה. התבוננות כנה ורגישה במצב, הקשבה וגמישות בקבלת ההחלטות יובילו למציאת הדרך המתאימה ביותר. שימי לב להיות קשובה גם לצרכיך, שלעתים נותרים אחרונים בסולם העדיפויות.

יש חשיבות לשיתוף בן־בת הזוג ברגשות, בתהליכים ובהחלטות. אם יש התנגדות להנקת צמד, ניתן לקיים שיחה שקטה, ולברר מהן הסיבות להתנגדות, ואיזה מידע יוכל לעזור בקבלת ההחלטות.