top of page

רוצה לדבר איתנו בטלפון?

מדריכות מוסמכות של ליגת לה לצ’ה ישראל עונות בקו התמיכה בהתנדבות!
אנחנו עונות לך בשמחה מהבית, לכן תשמעי לעתים ברקע ילדים ושאר קולות של חיים תוססים.

שעות התמיכה בקו מפורטות בטבלה.
מלבד לשעות פעילות אלה, חלק מהמדריכות עונות לקו הטלפון הפרטי שלהן. בנוסף, שאר ערוצי התמיכה שלנו מפורטים כאן.

קו תמיכה טלפוני בנושאי הנקה
ערב
בוקר
ימים
18:00-22:00
7:30-13:00
ראשון
17:00-22:00
9:00-14:00
שני
17:00-22:00
9:00-14:00
שלישי
18:00-22:00
9:00-13:00
רביעי
16:00-22:00
9:00-13:00
חמישי
17:00-20:00
09:00-11:00
שישי
16:00-22:00
----
שבת

ובשעות שהקו אינו פעיל...

את מוזמנת לנסות את אחת המדריכות לפי הרשימה למטה. נא להתקשר אך ורק בשעות הרשומות.

כל המדריכות הן מתנדבות.

  • אורית 09-8946031, במשך השבוע 19:30-21:30, בסופי שבוע בלבד, 10:00-14:00, 17:00-22:00.

  • אורנה 03-5344904, יום ו’ 18:00-22:00, שבת 9:30-12:30.

  • גיתית 03-5741019, 050-7901781, לא בשבת.

  • דבי 04-8323556 8:00-22:00, לא בשבת, נא לא להשאיר, הודעות במשיבון.

  • וסיה 02-6513992 09:00-12:30. עברית ורוסית.

  • ליאת 054-4544135.

  • ליסה 04-6794375 לא בשבת.

  • מזל 03-9228619, 052-7868525, בשעות הבוקר ימי א’-ה’: 9:00-12:30.  לא בשבת. נא לא להשאיר הודעות במשיבון. עברית ו-English.

  • שרה 09-7921658, 10:00-13:30, 16:00-19:00, א’ עד ה’, לא בשבת.

bottom of page