top of page

זכויות הנקה לעובדות מדינה וסטודנטיות

שבוע ההנקה השנה (2016) מתמקד בהגברת המודעות לאימהות מניקות במקומות עבודה ובמוסדות לימודים, תחת השם "אפשרי בריא- להניק, לעבוד וללמוד".

רצינו לשתף אתכן בפעילויות שעושה משרד הבריאות על מנת לקדם, לעודד ולתמוך בנשים מניקות גם במרחבי העבודה ובמוסדות לימודיים ברחבי הארץ.

לשם כך נעזרנו בעורכת הדין חגית זוננפלד-אלרואי המשמשת כיועצת משפטית של לשכת הבריאות ירושלים וחברה בוועדה לקידום ההנקה.

הועדה לקידום הנקה, פועלת במסגרת שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות כוועדה רב-מקצועית בה קיים ייצוג לסיעוד בקהילה, לביה"ח, לקידום בריאות, לתזונה, לרפואה מונעת ומחקר בתחום אם וילד וייעוץ משפטי. הועדה יוזמת סוגים שונים של פעילויות במטרה לקדם את מדיניות המשרד לעודד הנקה ולתמוך בבחירה של אימהות להניק. לקראת שבוע ההנקה הוציא משרד הבריאות דף מידע בנושא "זכויות מועסקות וסטודנטיות בנושא הנקה" ומתוכו ניתן להבין כי ע"פ‏ חוק,‏ עובדת‏ רשאית‏ להיעדר ‏מעבודתה‏ מתום ‏חופשת ‏הלידה ‏עד‏ תום ‏ארבעה‏ חדשים‏ מאותו ‏יום‏- שעה‏ אחת ‏ביום,‏ בתנאי ‏שהיא‏ מועסקת‏ במשרה‏ מלאה. ‏ההיעדרות‏ היא ‏בנוסף ‏להפסקות‏ על-פי ‏חוק‏ שעות‏ עבודה‏ ומנוחה ואין ‏מנכים‏ אותה ‏משכר‏ עבודתה. קיצור ‏יום ‏העבודה ‏או ‏ניצול ‏זמן ‏זה ‏להפסקה ‏עשויים להקל ‏על‏ ההנקה‏ לאחר ‏החזרה‏ לעבודה.

כמו כן ישנה התייחסות לחובה של מעסיקים במוסדות ממשלתיים וחינוכיים לדאוג לחדר מתאים כדי שאימא תוכל לשבת ולשאוב חלב בסביבה מתאימה, תוך פירוט אביזרים שצריכים להיות בחדר שכזה, כמו: מקום ‏ישיבה‏ נוח,‏ שקע‏ חשמל,‏ מקרר,‏ משטח ‏החתלה‏ ובקרבת ‏מקום ‏גם ‏כיור מים. על החדר להיות משולט וקל לאיתור עבור אותן אמהות הזקוקות להשתמש בו באופן זמני או קבוע.

לעיגון זכות זו הועדה יזמה תיקון לתקשי"ר (תקנון שירות המדינה) באמצעות הממונה על מעמד האישה בנציבות שירות המדינה, ניתן לקרוא גם בתקנון עצמו, בו מופיע הפירוט לגבי הקצאת מקום הנקה לאם העובדת. התקשי"ר קובע דרישות סף, במטרה שהנטל על המעסיק לא יהיה גדול ולא יהווה מחסום מפני השגת המטרה. כך שכל מעסיק שידאג לחדר בסטנדרט גבוה מדרישות הסף, הרי זה משובח!

התקשי"ר חל על כל מוסד ממוסדות המדינה, לרבות כמובן משרד הבריאות, משרד החינוך ובתי חולים ממשלתיים. ישנם מוסדות שאימצו את הוראות התקשי"ר אלקטיבית או התחייבו להם בהסכמים עם עובדיהם אך ככלל אין ההוראה מחייבת במגזר הפרטי. במוסדות לימוד אקדמיים חלים חוק זכויות הסטודנט והכללים על פיו.

המידע מופיע באתר משרד הבריאות ויישום ההנחיה הינו באמצעות ממוני המינהל ביחידות. עם צאת ההנחיה השתתפו נציגות הוועדה ביום עיון שארגנה בכנסת הממונה על מעמד האישה בנציבות שירות המדינה ובו נכחו הממונות על מעמד האישה מכל המשרדים הממשלתיים ויחידות הסמך והציגו את הנושא.

משרד הבריאות פועל לכך שיוקצו חדרים לשאיבת חלב לטובת האימהות העובדות בכל בתי החולים העירוניים, הכלליים והממשלתיים וביחידות של לשכות הבריאות. למידע נוסף מאתר שדולת הנשים לחצי כאן

פוסטים קשורים

הצג הכול

Comentarios


bottom of page