כל הספרים המופיעים בחנות שלנו עברו בקרה מבחינת איכות המידע שבהם והתאמתם לפילוסופית לה לצ'ה.
ספרים מומלצים על ידינו רק אם הם כוללים מידע אמין ואיכותי על הנקה, וגישתם היא הורות קשובה ומכבדת.
על ידי קניה בחנות שלנו את עוזרת לנו לקיים את ערוצי התמיכה שלנו באמהות.