top of page

כל הספרים המופיעים בחנות שלנו עברו בקרה מבחינת איכות המידע שבהם והתאמתם לפילוסופית לה לצ'ה.
ספרים מומלצים על ידינו רק אם הם כוללים מידע אמין ואיכותי על הנקה, וגישתם היא הורות קשובה ומכבדת.
על ידי קניה בחנות שלנו את עוזרת לנו לקיים את ערוצי התמיכה שלנו באמהות.

bottom of page