הנקת צמד

הנקת צמד המונח הנקת צמד (tandem nursing) מתייחס להנקת שני ילדים שאינם תאומים. לרוב הנקת צמד איננה מתוכננת, מראש, וחוסר היכולת לתכנן ממשיך ומלווה היבטים שונים שלה. הנקת צמד הופכת לאפשרות כאשר אשה נכנסת להריון תוך כדי הנקה, ומסיבות שונות מעוניינת להמשיך להיניק את הילד הגדול גם לאחר לידת התינוק. הנקה בזמן הריון