הנקה ותרופות

הנקה ותרופות Photo credit: Roi Yehonatan תרופות מותרות בהנקה ד"ר תומס הייל, רופא, רוקח קליני ומחבר הספר Medications and Mothers’ Milk, מומחה עולמי בנושא מעבר תרופות וחומרים אחרים לחלב אם (//www.medsmilk.com/) מדגיש כי, התועלת הרבה וההגנה החיסונית שהתינוק מקבל בהנקה מהוות גורם מכריע בכל שאלה לגבי נטילת תרופות ומזונות בהנקה. לאור חשיבות ההגנה