השפעת הלידה על ההנקה

הרצאתו של ד"ר ג'ק ניומן מכנס לה לצ'ה מאי 2014

ההרצאה מדובבת לעברית